Copyright © 2010 Alle rechten voorbehouden. Mobiele Tribune B.V.  Algemene voorwaarden  | disclaimer | webdesign by  Harlemanproducties.nl®

Disclaimer

De informatie op deze website is nauwkeurig samengesteld.
Het kan echter voorkomen dat informatie op onze website onjuist of onvolledig is. Op deze website kunnen hyperlinks naar pagina's van derden voorkomen. Mobieletribune B.V.  is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van onze website en/of de inhoud daarvan. De auteursrechten op deze website en de inhoud daarvan berusten bij Mobiele Tribune B.V. Geen deel van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van:

Mobiele Tribune B.V. © 2010

Fotografie © 2010 IDIVO ®

Privacy

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen  van uw

vragen en informatie . Alle klantgegevens worden met inachtneming
van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
door ons opgeslagen en verwerkt.


Informatie aan derden
Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres

en e-mailadres, niet door aan derden

 

Vertrouwelijkheid
Alle met ons besproken zaken worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.